SYUKUR


ku Abu Ahmad (Nana Sujana)

Dina Al-Qur’an Alloh swt marentahkeun:

“Sarta kudu syukur maneh ka kami (Alloh), jeung ka indung bapa, sarta ngan ukur ka kami maneh geusan mulang”.

“Sarta kudu syukur maneh ka kami (Alloh), jeung ka indung bapa, sarta ngan ukur ka kami maneh geusan mulang”.

“Sarta kudu syukur maneh ka kami (Alloh), jeung ka indung bapa, sarta ngan ukur ka kami maneh geusan mulang”.

Syukur ka Alloh jeung ka indung bapa, tangtu dina praktek amalna teu sarua, sabab harti syukur teh ngabogaan harti anu jembar. Syukur bisa dihartikeun, tho’at, hormat, jeung deudeuh, sarta bisa oge dihartikeun hutang budi, atawa ngajen anugrah tina rupaning nimat katut anugrah ti Robbun Ghoffur, sarta boga karep pikeun ngagunakeun nanugrah bieu, kalawan luyu jeung anu dipikersa ku Anjeunna anu masihanana. Baca lebih lanjut

Iklan